industrial

De-Foaming concentrate B

Kationactieve vloeistof met een tweeledige functie. Ten eerste kan het product worden toegevoegd aan een bestaand reinigingsproduct, waardoor eventuele schuimvorming geremd of geheel teniet gedaan wordt. De toevoeging is mogelijk aan de meeste zure, alkalische en neutrale producten. Ten tweede kan het materiaal gebruikt worden om reeds aanwezig schuim, bijv. in tanks, op werkvloeren e.d. te breken, waardoor het reinigingswater zich beter en sneller laat wegspoelen of opzuigen. De toegepaste bestanddelen zijn toegelaten voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Ook toepasbaar in waterzuiveringsinstallaties. Product bevat geen PFOS.

Categorie Industrial
Sub-categorie Specials

Meer weten over dit product?

Contact