Diensten & Veiligheid

DIENSTEN & VEILIGHEID

Voor het daadwerkelijk in gebruik nemen van onze producten, zit regelmatig een heel traject. Zo komen wij graag bij u langs om de situatie met eigen ogen te bekijken en zullen wij gedegen advies uitschrijven op het moment dat wij het middel en de methode hebben kunnen vaststellen. Bij al onze schoonmaakconcepten bieden wij altijd de nodige technische ondersteuning zodat het concept makkelijk geïntegreerd kan worden in uw bedrijf. Dit alles doen wij om u optimaal te ondersteunen maar ook om schade aan mens en/of materiaal te voorkomen of om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

TriStar hecht veel waarde aan veiligheid. Dat proberen wij te borgen door ons nauwgezet te houden aan alle wet- en regelgeving alsook het verstrekken van juiste product informatie en de juiste Safety Data Sheets. Omdat in de praktijk blijkt dat het interpreteren van veiligheidsbladen nogal eens lastig kan zijn geven wij praktijkgerichte trainingen.

Safety First! Is een training die wij onze klanten aanbieden om veilig met onze producten om te gaan. Deze training geven wij voor groepen van 5 tot 50 man en u kunt kiezen voor een training op locatie of een training bij TriStar (locatie Roosendaal). Deze training neemt, afhankelijk van de te behandelen onderwerpen, anderhalf tot twee en half uur in beslag.

Safety First training

In deze training behandelen wij onder andere:

  • Hoe lees je een Safety Data Sheet? (MSDS)
  • Wat betekenen alle gevarenaanduidingen op etiketten?
  • Kan je producten mengen?
  • Welke PBM’s moet je dragen?
  • Wat doe je als er iets fout gaat?
  • Hoe zit het met de BHV in jouw bedrijf?
  • Meestal simuleren we een praktijksituatie, gevolgd door evaluatie van hetgeen heeft plaatsgevonden.
  • Verder is deze training aan te vullen met eventuele bedrijfsspecifieke problematiek. (Vooraf aan te geven)

Meer informatie? ce@tristargroup.eu